Z vetrom v novo leto
29. 12. 2019 - 1. 1. 2020

Vojvodina je kot mozaik – sestavljena iz drobnih pisanih koščkov, ki predstavljajo pestro etnološko, kulturno in kulinarično ponudbo. Že tretjič smo se konec leta odpravili v Srbijo, tokrat v osrčje Vojvodine, kjer smo odkrivali mline na veter, stare palače in gradove, secesijo in neskončno pestrost okusov odličnih lokalnih proizvajalcev hrane in pijače. Nepozabna doživetja v dobri družbi so prav gotovo dobra popotnica v prihajajoče leto.

Skrivnosti visokih barij
6. 6., 19. 6., 4. 7. 2020

Visoka barja imajo svoje skrivnosti, na videz so siromašna in dolgočasna, v resnici pa polna življenja in zanimivih zgodb, ki jih ponuja narava. Pokukali smo v skrivnostni svet Jelovice in Pokljuke in spoznali del narave, ki je čisto blizu nas, a je ne poznamo dovolj.

Med Kokro in Savo
11. 6. 2020

Reke v dolgih tisočletjih prenesejo s svojim tokom ogromne količine materiala. Prodišča, ki nastajajo ob rečnih strugah, se ves čas spreminjajo in tako tvorijo zanimiv mozaik življenjskih prostorov za številne rastlinske in živalske vrste. Z vodo se ne prenašajo le kamnine, ampak tudi semena rastlin, ki se na ta način lahko uspešno razširjajo vzdolž vodotokov. Reke niso le vir vode za številne organizme, so živahne oblikovalke naše pokrajine in tako trajno zaznamujejo vsakršno življenje v njej.

Dolenjski kras
10. - 12. 7. 2020

Tudi na Dolenjskem so kraški pojavi pogosti in ti so marsikje tudi razlog za blago gričevnato in mehko pokrajino. Na Dolenjskem najdemo požiralnike, estavele, kraške jame, podzemne živali, kraške izvire. Spoznavali smo igrive rečne meandre, dolenjske griče, posejane z zidanicami in vinogradi, reko, ki izginja in se spet pojavlja na površini, ljudsko stavbarstvo, legende, lokalne specialitete in seveda vedno kvalitetnejše dolenjsko vino.

Zgodbe slapov in gradov
25. 7., 8. 8. 2020

V hribovitem svetu Slovenije se skrivajo številne zgodbe – nekatere še neodkrite ali skoraj pozabljene, druge se pišejo na novo. Potovali smo od Litije do Jurkloštra, odkrivali slapove rek Sopote in Gračnice, sledili zgodbam Svibenskih vitezov ter slovenskima Romeu in Juliji: Frideriku II. Celjskemu in Veroniki Deseniški. Spoznali smo zgodbo o bogati geološki in biološki dediščini, domačini pa so poskrbeli za pristno kulinarično doživetje.

Koroška vodna pot
29. 8. 2020

Dolina Rož na Avstrijskem Koroškem se razteza pod severnim vznožjem Košute. Bogasto vode se odraža v številnih izvirih in potokih, ki prihajajo s pobočij Karavank in tečejo proti dolinam, kjer so v preteklosti delovali mlini in žage, danes pa le maloštevilni spominjajo na preteklost v teh odročnih krajih. Poti ob potokih in osamljenih gorskih kmetijah so danes večinoma namenjene radovednim pohodnikom, ki uživajo v neokrnjeni naravi, žuborenju vode in pestri paleti kamnin. Raziskovali smo koroške vode – od hitečih potokov, čudovitega slapa in prav posebnih vodnih izvirov.

Pragozd Ždrocle
5. 9. 2020

Naravni rezervat Snežnik-Ždrocle je od leta 2017 vpisan na Seznam svetovne dediščine UNESCO. Obsega starodavne bukove gozdove, kjer so se zaradi bližine morja in višine Snežnika vzpostavile značilne rastiščne razmere. Bukev tu tvori zgornjo gozdno mejo in izpričuje moč preživetja v najbolj ekstremnih razmerah. Odšli smo v neokrnjeno divjino, med včasih groteskno oblikovane bukve, mrazišča, kraške pojave in sledove nekdanjih ledenikov.

Rovtarska idila
12. 9. 2020

Spoznavali smo skrivnostne grape, ki so jih oblikovali številni potoki in reke, planote nad njimi, posejane z idiličnimi vasicami, skrite zaklade narave in nadvse bogato kulturno dediščino.

Podeželje Krete
10. - 18. 10. 2020

- za vse, ki ste že obiskali najbolj znane destinacije Krete, - za vse, ki želite uživati v naravi in krajih brez množičnega turizma, - za vse, ki bi se radi greli pod kretskim soncem tudi v jesenskem času, - za vse, ki si letos niste uspeli privoščiti pravih in sproščujočih počitnic, - za vse, ki radi potujete in odkrivate pristno, lokalno, domače.