Če želite, da vam uredimo Zavarovanje odpovedi potovanja, izpolnite Soglasje  na povezavi https://natoura.si/soglasje-za-sklenitev-zavarovanja-odpovedi-potovanja/.

ZAVAROVANJE ODPOVEDI TURISTIČNIH POTOVANJ

Gre za zavarovanje stroškov, ki nastanejo zaradi odpovedi turistične storitve, za katero ste sklenili zavarovanje, pod pogojem, da je vzrok za odpoved eden od v zavarovalni pogodbi določenih nepredvidljivih dogodkov (nevarnosti). Izbirate lahko med dvema naboroma nevarnosti, paketom A in paketom B, pri čemer lahko sklenete zavarovanje za vsakega posameznega ali za oba skupaj. Zavarujete lahko eno ali več oseb, ki potujejo skupaj.

KAJ JE ZAVAROVANO?

Stroški odpovedi turističnih storitev:

 • aranžmaja pri turistični agenciji;
 • aranžmaja v hotelu ali drugačne nastanitve;
 • prevoza;
 • najema vozila (rent a car);
 • prireditev, razstav in drugih dogodkov (stroški vstopnic za koncerte, športne dogodke, ekskurzije, …).

PAKET A: 4,61 % vrednosti aranžmaja + 8,5 % davek

 • smrt, nezgoda ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja zavarovanca;
 • smrt zavarovančevih svojcev;
 • nezgoda ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja zavarovančevih ožjih svojcev;
 • mobilizacija civilne zaščite in poziv upravnih ali sodnih organov;
 • elementarna nesreča v kraju bivanja.

PAKET B: 4,17 % vrednosti aranžmaja + 8,5 % davek

 • obsežna škoda na domu zavarovanca;
 • elementarna nesreča, epidemija, pandemija ali ogrožena varnost na območju potovanja;
 • teroristično dejanje na območju potovanja;
 • vključenost v prometno nesrečo na poti do kraja odhoda;
 • odpoved poročnega potovanja;
 • razveza zakonske zveze/ prenehanje zunajzakonske skupnosti;
 • odpoved delovnega razmerja s strani delodajalca;
 • odpoved oz. sprememba datuma dogodka (koncert, športni dogodek, ekskurzija, …).

Paket A in B: 7,02 % vrednosti aranžmaja + 8,5 % davek.

KAJ NI ZAVAROVANO?

Zavarovalnica ne krije stroškov odpovedi:

 • če je te stroške dolžan povrniti kdo drug;
 • če zahtevek ni dokumentiran.

Odpoved potovanja zaradi smrti, nezgode ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja:

 • če so bile posledice nezgode oz. zdravstveno stanje znani pred sklenitvijo zavarovanja;
 • če smrt, nezgoda ali poslabšanje zdravstvenega stanja zavarovancu ne omogoča potovanja.

Odpoved potovanja zaradi mobilizacije civilne zaščite ter poziva sodnih in upravnih organov:

 • če osebna prisotnost zavarovanca ni obvezna;
 • če je udeležba pred organom prestavljiva.

Odpoved potovanja zaradi elementarne nesreče v kaju bivanja:

 • če nesreča zavarovancu ne onemogoča potovanja.

Odpoved potovanja zaradi obsežne škode na domu:

 • če izvedba nujnih sanacijskih del zavarovancu ne onemogoča potovanja.

Ali je kritje omejeno?

 • Zavarovalna vsota je zavarovalna vrednost potovanja, soudeležba pri škodi znaša 5 % dajatve zavarovalnice, vendar ne manj kot 20,00 € po zavarovalnem primeru;
 • na v polici dogovorjeno potovanje;
 • točno so definirani svojci in ožji svojci;
 • če zavarovanec organizatorja potovanja o odpovedi ne obvesti takoj, ko izve, da se potovanja ne bo mogel udeležiti, so kriti le stroški, ki bi jih bil dolžan plačati ob takojšnji odpovedi.

Kakšne so moje obveznosti?

 • skleniti zavarovanje najkasneje 21 dni pred začetkom koriščenja turistične storitve. Če je med nakupom turistične storitve in začetkom koriščenja te storitve manj kot 21 dni, pa je potrebno zavarovanje skleniti v roku 48 ur od nakupa turistične storitve;
 • prijaviti okoliščine, pomembne za zavarovanje in ocenitev nevarnosti pri sklenitvi zavarovalne pogodbe;
 • pravočasno plačati premijo;
 • pisno obvestiti ponudnika turistične storitve o odpovedi takoj, ko izvem za razlog odpovedi;
 • obvestiti zavarovalnico o nastalem zavarovalnem primeru najpozneje v treh dneh, ko izvem za razlog odpovedi;
 • ob uveljavljanju zavarovalnine zahtevek dokumentirati;
 • obvestiti zavarovalnico o spremembi svojega osebnega imena ali prebivališča oziroma firme ali sedeža v petnajstih dneh od dneva spremembe.

Kdaj in kako plačam?

V primeru sklenitve zavarovanja preko naTOURa, premijo plačate agenciji po prejetem računu.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?

Zavarovalna pogodba učinkuje po izteku 24. ure dneva, ki je v polici naveden kot začetek zavarovanja, če je do takrat plačana zavarovalna premija. Zavarovanje učinkuje do izteka 24. ure tistega dneva, ki je v polici naveden kot dan poteka zavarovanja.

Kako lahko odstopim od pogodbe?

Od sklenjene zavarovalne pogodbe ne morem odstopiti.