Naravni rezervat Snežnik-Ždrocle je od leta 2017 vpisan na Seznam svetovne dediščine UNESCO. Obsega starodavne bukove gozdove, kjer so se zaradi bližine morja in višine Snežnika vzpostavile značilne rastiščne razmere. Bukev tu tvori zgornjo gozdno mejo in izpričuje moč preživetja v najbolj ekstremnih razmerah. Odšli smo v neokrnjeno divjino, med včasih groteskno oblikovane bukve, mrazišča, kraške pojave in sledove nekdanjih ledenikov.

Foto: © Janja Benedik, september 2020.