2. marec 2024

enodnevni izlet • avtobus

Reka Ljubljanica je le eno izmed sedmih imen reke, ki izvira na kraškem območju in se nato na svoji poti po površju in podzemlju ob robu Ljubljanskega barja ponovno pojavi na površju. Na njeni zadnji samostojni površinski poti jo napajajo številni izviri v okolici Vrhnike. Če bi jih radi spoznali tudi vi, vabljeni na raziskovanje obrobja Ljubljanskega barja.

Clipboard03

V neposredni bližini Ljubljane se ob robu Ljubljanskega barja na stiku med Dinarskim krasom in naplavinami barjanske ravnice skriva prava podzemna rečna delta. Številni manjši vodotoki, ki so skozi prepustne apnence Dinarskega krasa ujeti v svoje podzemne struge, ob stiku z neprepustno podlago Ljubljanskega barja pridejo na površje in se eden za drugim izlivajo v strugo reke Ljubljanice – reke, ki ima od svojega izvira do izliva v reko Savo kar sedem imen.

Na tokratnem izletu si bomo ogledali številne izvire vodotokov, ki po kratkem toku tvorijo reko Ljubljanico.  Začeli bomo s tremi izviri Bistre pri TMS Slovenije v Bistri, nadaljevali na Verdu, kjer ima pritok Ljubija štiri izvire, nato pa bosta sledili dve zatrepni dolini. V Retovju nastane iz številnih izvirov Velika Ljubljanice, v Močilniku pa Mala Ljubljanica. Vodo prispevata še Hribski potok in potok Bela, katere izvir je znan kot Lintvern. Vse združene vode tvorijo Ljubljanico, ki nadaljuje pot preko Barja in skozi Ljubljano do izliva v reko Savo, tam pa nadaljuje dolgo pot vse do Črnega morja.

Med Bistro in Verdom se bomo prepeljali z avtobusom, ostale izvire vire bomo obiskali peš in dan zaključili s kosilom v lokalni gostilni.

 
 
 
 

Zemljevid prirejen po: Digitalni model reliefa povirja Ljubljanice in njegovega neposrednega zaledja. Razstava Moja Ljubljanica (Facebook).

Vodstvo: Sonja Zalar Bizjak.

PODROBNEJŠE INFORMACIJE O IZLETU BOSTE PRIJAVLJENI PREJELI PO ELEKTRONSKI POŠTI NEKAJ DNI PRED ODHODOM.

 

 

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del programa. Na voljo so na spletni strani https://natoura.si.

Avtorica programa: Sonja Zalar Bizjak.

Avtorica fotografij: © Janja Benedik.

Organizator in izvajalec izleta: © naTOURa, Janja Benedik, s. p., 2023.

 

Cena na osebo je odvisna od števila prijavljenih oseb:

  • 15 oseb: 45,00 €,
  • 20 oseb: 35,00 €,
  • 25 oseb: 30,00 €.

CENA VKLJUČUJE: 

  • prevoz z avtobusom z vsemi pripadajočimi stroški,
  • strokovno vodenje, priprava in organizacija izleta,
  • enodnevno nezgodno zavarovanje za udeležence.

DOPLAČILO PO ŽELJI: enolončnica z vrhniškimi štruklji (9,00 € na osebo).

 
 
 
 
 
 
 
 

Za vse prijavljene udeležence bo urejeno enodnevno nezgodno zavarovanje.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Priporočljiva oprema na izletu:

  • udobna pohodna obutev s profiliranim podplatom,
  • pohodne palice (ni nujno, po želji),
  • voda, malica.