Reke v dolgih tisočletjih prenesejo s svojim tokom ogromne količine materiala. Prodišča, ki nastajajo ob rečnih strugah, se ves čas spreminjajo in tako tvorijo zanimiv mozaik življenjskih prostorov za številne rastlinske in živalske vrste. Z vodo se ne prenašajo le kamnine, ampak tudi semena rastlin, ki se na ta način lahko uspešno razširjajo vzdolž vodotokov. Reke niso le vir vode za številne organizme, so živahne oblikovalke naše pokrajine in tako trajno zaznamujejo vsakršno življenje v njej.

Foto: © Janja Benedik, junij 2020.