Haloze so gričevnat svet, ujet med reko Dravinjo, Bočem in Donačko goro. Značilna kamninska sestava in mreža vodotokov sta od nekdaj narekovala skromen način življenja ljudi, relief pa je onemogočal intenzivno kmetijstvo, zato se je tu v precejšnji meri kulturna krajina ohranila v precej prvobitni obliki. Za ta svet nenavadna soteska Kolarnice s slapom bo za nas prav gotovo lepo presenečenje, lepo ohranjeni suhi travniki in visokodebelni sadovnjaki so raj za številne rastlinske in živalske vrste, obnovljeni stari Pušnikova in Vukova domačija nas bosta popeljali vsaj nekaj desetletij v preteklost, vino in značilna haloška hrana v Viničarskem in etnografskem muzeju pa bosta poskrbela za lep zaključek s pogledom na rodovitne gorice, prepredene z vinogradi in nepozabnimi razgledi. Spoznali bomo najlepše, kar Haloze premorejo .

 
 
 
 
IMG_2599

V krajših etapah bomo vse skupaj prehodili približno 4 kilometre. Hoja ne bo naporna in je primerna za vsakogar.

 

Vodstvo: Janja Benedik.

PODROBNEJŠE INFORMACIJE O IZLETU BOSTE PRIJAVLJENI PREJELI PO ELEKTRONSKI POŠTI NEKAJ DNI PRED ODHODOM.

 

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del programa. Na voljo so na spletni strani https://natoura.si.

Avtorica programa in fotografij: © Janja Benedik.

Organizator in izvajalec izleta: © naTOURa, Janja Benedik, s. p., 2020-21.