Tudi na Dolenjskem so kraški pojavi pogosti in ti so marsikje tudi razlog za blago gričevnato in mehko pokrajino. Na Dolenjskem najdemo požiralnike, estavele, kraške jame, podzemne živali, kraške izvire. Spoznavali smo igrive rečne meandre, dolenjske griče, posejane z zidanicami in vinogradi, reko, ki izginja in se spet pojavlja na površini, ljudsko stavbarstvo, legende, lokalne specialitete in seveda vedno kvalitetnejše dolenjsko vino.

Foto: © Janja Benedik, julij 2020.