Evganejsko gričevje v bližini Padove predstavlja nekdanji arhipelag v plitvem tropskem morju, ki se je v davni geološki zgodovini nahajalo na delu današnje Padske nižine. Kasnejši geološki in geomorfološki razvoj območja sta vplivala na oblikovanje današnje gričevnate pokrajine, posejane z vasicami in mesteci, ki jih obdajajo številni vinogradi, ob vznožju pa na dan prihajajo topli izviri, ki jih ljudje s pridom izkoriščajo v terapevtske namene že od antike dalje. Ob spoznavanju naravnih in kulturnih zanimivostih tega območja smo se v njih razvajali tudi mi.

Foto: © Janja Benedik, september 2021.