Drugi dan bomo posvetili dolini reke Kanomljice, ki je pogreznjena med Vojskarsko in Krniško planoto v smeri tektonske prelomnice – Idrijskega preloma.

Podali se bomo mimo Šinkovčeve žage in izvira Kanomljice do zbirke mineralov in fosilov Klemenčičevih, katerih zbirka obsega skoraj 200 mineralov, rud, fosilov in kamnin. Pot bomo nato nadaljevali mimo najmlajših klavž na Idrijskem – Kanomeljskih klavž. Tam nas bo čakala tudi topla malica.

 
 
 
 
 
 
 

Od klavž nas bo pot vodila do nekdaj največje kmetije v Kanomlji – domačije Šturmajce, kjer se bomo v 500 let stari hiši preizkusili v izdelavi žlikrofov. Po kosilu z idrijskimi žlikrofi se bomo spustili mimo kovačije Pr’ Ivaniš v strugo reke Kanomljice, kjer si bomo ogledali klame, slikoviti, približno 300 m dolgo sotesko in ponor reke Kanomljice. Dan bomo zaključili z ogledom filma o Kanomlji.